BIC -  Bygg - Installation - Consult

BIC är en grupp  bolag som bildats för att skapa nya möjligheter inom branschen.
Bolagen har stor erfarenhet av installations- och byggprojekt.
 

Våra bolag

BIC Teknik AB

Detta bolag erbjuder konsulter med hög installationskompetens.
Vi har i många fall skapat nya installationslösningar och möjliggjort igångsättning av projekt som tidigare stoppats på grund av olika problemställningar.  

BIC Projektledning AB

Detta bolag erbjuder projekt- och byggledare i små och stora projekt. Inom bygg, anläggning, installation, nyproduktion, ombyggnad, tillbyggnad

BIC Bygg AB

Detta bolag erbjuder konsulter med hög byggkompetens.
Vi har i många fall skapat nya byggtekniskalösningar och möjliggjort igångsättning av projekt som tidigare stoppats på grund av olika problemställningar.

Senaste projekten

01

Projekt X, Stockholm

.

.

02

Projekt Y, Stockholm

.

 

.

.

.

.

.

Vår historia

Vi är installations- och byggkonsulter som under många år arbetat inom både stora installationsbolag och byggbolag. Vi har även erfarenhet av konsultbranschen specifikt inom projektering. Detta har skapat stora möjligheter att se helheten och identifiera de olika projektens svårigheter för att sen se lösningarna och lyckas sätta igång projekt som annars aldrig blir genomförda.

 

© Copyright BIC